Velg en side

Det beste av Sandefjord

Fra Kongens gate til Kilgata og Jernbanealléen.
Fra Halvdan Svartes gate til Rådhusgata og Havnegata.
Fra koselige smågater til byliv tett på sjøen.

Sandefjord har alt en by trenger

Vakker natur, et levende sentrum og positive krefter i styre og stell. Folk i Sandefjord har en tradisjon for å ville videre. Det er slik det er for oss også. Vi vil og skal videre! Noe av det fineste med Sandefjord at det er lov å tenke stort. Byen har en sterk kultur for å ta imot og få virkeliggjort nye og store tanker.

Det er derfor vi satser som vi gjør i byen. Det er derfor vi har tro på at vi skal lykkes. For det er jo bare sånn at det ikke hjelper å tenke stort hvis det ikke er noen der til å ta imot de store tankene og kna dem sammen med deg på veien mot realisering. Her er Sandefjord unik med sin evne til å ta imot nye idéer og planer, vi i Inter Eiendom Sandefjord kaller det for «gjernekapasitet»!

Vi tenker på livet utenfor byggene

Byer for mennesker! En sentral del av vårt inspirasjonsgrunnlag kommer fra den danske arkitekten Jan Gehl og hans bok «Byer for mennesker» som handler om hvordan levende, trygge, bærekraftige og sunne byer skapes. På samme måte som Gehl, er vi opptatt av hva som gjør byer levende og attraktive, vi tenker på mer enn selve bygningene som tegnes og bygges.

Hvorfor? Fordi god byutvikling i bunn og grunn ikke handler om byggene som bygges, men om menneskene som skal bo der og deres liv.

Hva betyr det å være en pådriver for bærekraftig byutvikling?

N

Byutvikling hvor flest mulig bor tett på alle typer servicetilbud i gang/sykkelavstand

N

Byutvikling som bidrar til økt omsetning i sentrum, og kortreiste tilbud

N

Byutvikling som bidrar til økt kollektivbruk fordi både buss og jernbane ligger tett på

N

Byutvikling som reduserer bruk av bil

N

Byutvikling som tilrettelegger for delingsøkonomi

N

Byutvikling som utnytter fellesskapets satsning på vannbåren varme

«Byutvikling for oss handler om å legge til rette for å leve smarte liv»

Lev smart. Når vi snakker om Den smarte byen er det ikke først og fremst smartteknologi, smarte boliger med smarte løsninger og smarte dingser og duppeditter vi er opptatt av. Vi ønsker å betrakte det smarte i et større perspektiv og gi smartbegrepet et innhold slik at du kan leve et enkelt, smart og grønt liv i sentrum av Sandefjord, tett på byens knutepunkter.

For oss handler byutvikling om å legge til rette for en måte å leve på som mange snakker om, men som i mange prosjekter fortsatt bare er ord på papiret. Vi skal gjøre det i Sandefjord og vi skal gjøre det på en måte som gjør den smarte byen tilgjengelig for flere enn urbanistene! Vi skal bidra til å utvikle Den smarte byen for vanlige folk som ønsker å leve et enkelt og smart liv i byen.

Inter Eiendom Sandefjord

N

... er alltid tett på

N

... har alltid fokus på bærekraft

N

... tar alltid hensyn til omgivelsene

N

.... har alltid fokus på infrastruktur

N

... er alltid til å stole på

N

... setter alltid menneske i sentrum

«Vi skal bygge slik at du kan bo kortreist»

Vi bygger for fremtiden. Vårt morselskap Inter Eiendom så dagens lys på midten av 90-tallet. Siden den gang har vi ikke vært redde for å gå for det vi tror på. Først med eiendoms- og utviklingsprosjekter over hele Vestfold og Grenland, nå med et forsterket fokus på byutviklingsprosjekter i Sandefjord.

Med nærmere 25 års erfaring utvikler morselskapet fortsatt by- og tettstedsprosjekter i Vestfold og Grenland. Dette gjør de basert på samme verdigrunnlag som hele tiden har vært med oss – brukervennlighet for best mulig bokvalitet i et leveperspektiv. Inter Eiendom Sandefjord er opprettet som eget selskap for at vi lettere skal lykkes med vår satsing i Vestfolds mest spennende by. Ambisjonen er ikke bare å utvikle eiendommer, men å være en pådriver for byutviklingen i Sandefjord.

Vi bygger for fremtiden med fokus på bærekraftige løsninger i prosjekter med knutepunktsplassering. Dette for at våre kunder skal kunne leve enklere, smartere og grønnere.

«Vi tenker på livet utenfor byggene»